Archive for Marzec, 2012

ANOMALIE CHARAKTERU WRODZONE I NABYTE

Nie będę tu omawiał sporów toczących się od dawna na temat psychopatii. Narosło olbrzymie piśmiennictwo. Jest ono w dużej mierze przestarzałe. Psycho­logiczne opisy typów i ich na takichże sprawdzianach oparte układy klasyfika­cyjne są w świetle nowych badań klinicznych bez większej wartości. Okazało się z badań klinicznych, przeprowadzonych głównie w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku, że [...]

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM I ZAMACHOM SAMOBÓJCZYM

Nie jest to zagadnienie tylko psychiatryczne, chociaż psychiatrzy z natury swej specjalności najbliżej się stykają z większością ludzi, którzy albo noszą się z myślami i zamiarami samobójczymi, albo desperackiego takiego czynu już dokonali. Ze starych statystyk wiadomo, że około 8% chorych z depresją endogenną kończyło śmiercią samobójczą. Odsetek ten obecnie chyba niewiele się obni­żył. Tłumaczy [...]

PSYCHOZY ENDOGENNE

Jest na świecie wielu entuzjastów stosowania psychoterapii, w szczególności psychoanalizy, w leczeniu psychoz endogennych. Z wielu stron zwracano uwa­gę na fakt, że w piśmiennictwie wypowiadano się bardzo skąpo na ten temat w stosunku do psychoz cyklofrenicznych, podczas gdy zagadnienie skuteczności psychoterapii w schizofrenii rozporządza olbrzymim piśmiennictwem, głównie w krajach zachodnich. Można by w pierwszym odruchu [...]

Leczenie zboczeń płciowych

Zagadnieniu leczenia zboczeń płciowych nie będę tutaj poświęcał bardziej szczegółowych rozważań. W ?Klinice nerwic płciowych” wysunąłem z doświad­czenia wysnutą tezę, że tzw. zboczenia płciowe są utrwalonymi na drodze odruchowo warunkowej spaczonymi stereotypami nerwicowymi. Uleczalność owych zboczeń z homoseksualizmem na czele opiera się na spostrzeżeniach dotyczących przypadków środowiskowo nabytego homoseksualizmu. Jeżeli można chłopca o prawidłowych skłonnościach [...]

Nerwice płciowe u kobiet

Opanować je można tylko psychoterapią. Najczęściej chodzi tu o zaburzenia szczytowania (anorgasmia) ? rzecz bardzo częsta u kobiet. Ponieważ dopiero orgazm nadaje właściwy sens spółkowaniu, dlatego brak orgazmu wywołuje u kobiety poczucie bezsensu prawidłowych czynności płciowych. Trwały brak orgazmu prowadzi do zrozumiałych psychologicznie następstw. Mąż, który nie umie żony płciowo zadowolić, może się stać obojętny [...]

NERWICE PŁCIOWE I ZBOCZENIA

Jest to ta dziedzina nerwic, w której psychoterapia odgrywa naczelną rolę i święci największe triumfy. Jest to zrozumiałe, jeżeli się zważy, że geneza tych zaburzeń jest psychiczna, nawet w tych przypadkach, w których składnik nerwicowy stanowi tylko nadbudówkę na podłożu organicznym. Warunkiem powodzenia, jak wszędzie w medycynie, jest trafne rozpoznanie, które musi uwzględniać stronę patofizjologiczną. [...]

Małe zabiegi chirurgiczne, np. stomatologiczne

Chory, którego czeka choćby najdrobniejszy zabieg chirurgiczny, przeżywa chwile bardzo przykrego napięcia. Jego uwaga ześrodkowana jest na przygo­towaniach do zabiegu. Widok groźnych narzędzi, świadomość często przesadna ich zastosowania, krzątanie się personelu, dźwięk przygotowywanych narzędzi, zbliżanie się bólu, gorączkowa praca wyobraźni, lęk, strach ? wszystko to stwarza mękę moralną może jeszcze bardziej przykrą niż sam krótkotrwały [...]

PSYCHOTERAPIA W DZIEDZINIE CHIRURGII

Technicyzacja w wykonawstwie chirurgicznym sprawia, że chirurg bardzo czę­sto zapomina o psychice chorego i nie dostrzega faktu, iż o wyniku leczenia chi­rurgicznego decyduje nie tylko prawidłowo wykonany zabieg, ale także stan psychiczny chorego. Nie ma w naszym rodzimym piśmiennictwie dyskusji na temat roli psychoterapii w chirurgii, chociaż w piśmiennictwie zagranicznym szeroko i w różnoraki sposób [...]

Psychoprofilaktyka bólów porodowych

Psychoprofilaktyka bólów porodowych jest niewątpliwie jednym z najcenniej­szych osiągnięć położnictwa. Początkowo stosowano do tego celu hipnozę, w ostatnich latach wyrzeczono się jednak metod opartych na hipnozie i opra­cowano postępowanie przemawiające do przyszłych rodzących przy ich niezmą­conej świadomości. Kobiety, które mają być matkami, boją się zazwyczaj bólu, śmierci i utraty urody. Zdarzające się dawniej częściej, dzisiaj [...]

Toksykozy ciążowe

Najczęstsza z toksykoz ciążowych ? hyperemesis gravidarum ? jest przedmio­tem zadawnionych sporów między somato- i psychogenetykami. Spory te są niepotrzebne i polegają na nieporozumieniu. Z wyjątkiem fanatyków skłonnych do skrajności w jednym czy w drugim kierunku, wszyscy powinni uznać fakt, iż związany z ciążą czynnik toksyczny stanowi podłoże, na którym bardzo łat­wo rozwinąć się może [...]